09:55 05/12/2007

Thêm 2 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại HASTC

M.Kiều

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 2 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng

Ngày 3/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 2 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đó là Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 có trụ sở chính tại Tp.Hải Phòng. Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 50,17%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 49,83%. Lilama 69-2 chuyên về lắp đặt chế tạo các thiết bị dây chuyền công nghệ, xây dựng các công trình công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu thiết bị bên trong lọc bụi tĩnh điện.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 17,74%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 82,26% với ngành nghề kinh doanh chính: cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng như xi măng PCB 30, PCB 40; sản xuất đá xây dựng; sản xuất than; cung cấp các dịch vụ thi công cơ giới; các công trình chung cư; cung cấp các dịch vụ khác như: khách sạn, san lấp, đào ủi.