09:24 28/05/2008

Thêm 2 doanh nghiệp xin niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội

M.Kiều

Ngày 27/5/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 2 công ty

Ngày 27/5/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 2 công ty.

Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM có tổng số cổ phiếu niêm yết là 2.751.664 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ hơn 27,5 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh: xây lắp các công trình lưới điện, trạm điện, tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng...

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có tổng số cổ phiếu niêm yết là 4.122.602 cổ phiếu. Công ty chuyên về sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế; xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm; mua bán hóa chất và hóa chất xét nghiệm...

Trong hơn 41,2 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty, Nhà nước nắm giữ 3,37%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 96,63%.