11:39 02/10/2013

Thêm 23 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Tính đến ngày 30/9/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.553 nhà đầu tư nước ngoài

VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2013.
VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2013.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2013.

Theo đó, tính riêng trong tháng 9/2013, đã có thêm 46 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 23 tổ chức và 23 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 30/9/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.553 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.187 nhà đầu tư tổ chức và 14.366 nhà đầu tư cá nhân.