18:09 03/01/2014

Thêm 27 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Riêng tháng 12, đã có thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 27 tổ chức và 27 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã

VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2013.<b><br></b>
VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2013.<b><br></b>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2013.

Theo đó, riêng trong tháng 12/2013, đã có thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 27 tổ chức và 27 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Trước đó, trong tháng 11, VSD cho biết đã có thêm 72 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 35 tổ chức và 37 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31/12/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.731 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.270 nhà đầu tư tổ chức và 14.461 nhà đầu tư cá nhân.