09:41 10/04/2008

Thêm 3 công ty chứng khoán gia nhập HOSE

T.Uyên

HOSE sắp công nhận tư cách thành viên cho 3 công ty chứng khoán, nâng tổng khối lượng thành viên tại HOSE tăng lên 81 công ty

Ngày 11/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) sẽ trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho 3 công ty chứng khoán, nâng tổng khối lượng thành viên tại HOSE tăng lên 81 công ty.

Cụ thể, đó là Công ty Chứng khoán An Thành (ATSC) với số vốn điều lệ ban đầu là 41 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Kế tiếp là Công ty Chứng khoán Nam An (NASC) với số điều lệ 140 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực như môi giới, tự doanh, lưu ký và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Và cuối cùng là Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) với vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.