15:52 16/09/2008

Thêm 3 công ty đại chúng được chào bán gần 14 triệu cổ phiếu

Nguyệt Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận cho 3 công ty đại chúng được chào bán gần 14 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (Chuong Duong ACIC), Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà.

Cụ thể, Chuong Duong ACIC được phép chào bán ra công chúng 6,4 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 1,8 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu; 1,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 180.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên; 2 triệu cổ phiếu chào bán thông qua hình thức đấu giá; 620.000 cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Chuong Duong ACIC có vốn điều lệ 36 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 225 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM.

Bên cạnh đó, TDC cũng  được phép chào bán ra công chúng 3.363.880 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 3.318.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 45.820 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có vốn điều lệ thực góp 66,361 tỷ đồng - trụ sở chính đặt tại đường D8, Khu đô thị Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà được phép chào bán ra công chúng 3,7 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 1,2 triệu cổ phiếu chào bán cho Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam; 400.000 cổ phiếu chào bán cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; 100.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, các công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.