10:37 08/09/2008

Thêm 3 công ty đại chúng được phát hành gần 23 triệu cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận cho FIDECO, CMID và Hoa Tho Corp được chào bán gần 23 triệu cổ phiếu

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Ngoại Thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM và Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM(Foreign Trade Development and Investment - Fideco) được phép chào bán ra công chúng 3.967.231 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 1.983.620 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 254.494 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty; 1.729.117 cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM có vốn điều lệ 124,327 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
 
Ngày 4/9, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM (Construction & Interror Decration Joint Stock Company – CMID) được phép chào bán ra công chúng 17 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, đợt 1 có 7,8 triệu cổ phiếu bao gồm 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 1,8 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Đợt 2 có 9,2 triệu cổ phiếu, bao gồm 1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 400.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên; 1,8 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Tp HCM có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 215 – 217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM.

Trong khi đó, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Hoa Tho Textile Garment Joint Stock Company – Hoa Tho Corporation) được phép chào bán ra công chúng 2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, 3 công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.