10:28 04/02/2009

Thêm 3 công ty quản lý quỹ được cấp phép

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho ba công ty quản lý quỹ là AFM, VIPC Capital và Sun Capital

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC (AFM), Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư VIPC (VIPC Capital) và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (Sun Capital ).

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, có trụ sở đặt tại 75 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư VIPC có vốn điều lệ 33 tỷ đồng, có trụ sở đặt tại số 52 Đông Du, Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Cuối cùng, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Thái Dương có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, có trụ sở đặt tại số 241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Cả ba công ty trên được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.