10:01 07/12/2007

Thêm 3 doanh nghiệp đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HASTC

H.Vũ

Ngày 5/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 3 công ty

Ngày 5/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 3 công ty.

Đó là: Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá có trụ sở chính tại 152 Quang Trung, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. Công ty có vốn điều 114.245.700.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 55%, cổ đông trong, ngoài Công ty nắm giữ 45%.

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 có trụ sở chính tại Hà Nội, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 51%, cổ đông trong, ngoài Công ty nắm giữ 49%.

Công ty Cổ phần Nam Vang, trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 0%, cổ đông trong, ngoài Công ty nắm giữ 100%.