14:25 31/12/2010

Thêm 3 ngân hàng hoàn thành điều kiện vốn pháp định

Hoàng Vũ

Ngân hàng Đại Á, Việt Nam Thương Tín và Tiên Phong thông báo đã hoàn thành tăng vốn, đảm bảo yêu cầu về vốn pháp định

Hạn tăng vốn pháp định lên 3.000 tỷ đồng đã được giãn thêm một năm.
Hạn tăng vốn pháp định lên 3.000 tỷ đồng đã được giãn thêm một năm.
Ngân hàng Đại Á, Việt Nam Thương Tín và Tiên Phong thông báo đã hoàn thành tăng vốn điều lệ, đảm bảo yêu cầu về vốn pháp định.

* Thông báo của DaiABank cho biết, theo xác nhận tại công văn số 11993/NHNN-ĐNA6 ký ngày 17/12/2010 của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Đồng Nai, việc chào bán 210 triệu cổ phiếu (10 ngàn đồng/cổ phiếu) tăng vốn điều lệ năm 2010 ra công chúng của ngân hàng hàng này đã hoàn thành và chính thức tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng.

Trong đợt tăng vốn này, DaiABank có 66 cổ đông và nhà đầu tư mới tham gia góp vốn, bên cạnh các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược như Tổng công ty Tín Nghĩa, Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa - Sonadezi; Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai…

* Ngày 30/12/2010, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng đã chính thức hoàn thành các thủ tục pháp lý tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện theo công văn chấp thuận tăng vốn lên 3000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước ngày 21/9/2010 và theo đúng lộ trình.

Trong kế hoạch tăng vốn trên, cơ cấu cổ đông của VietBank không thay đổi. Hội đồng quản trị đã có kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm vào các mục đích đầu tư tài sản cố định, xây dựng cơ bản, đầu tư cho công nghệ thông tin, góp vốn đầu tư cổ phần, bổ sung vốn cho vay trung và dài hạn…

* Đến ngày 30/12/2010, Ngân hàng Tiên Phong (TiênPhongBank) đã chính thức hoàn thành việc tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng theo Nghị định 141/CP của Chính phủ.

TiênPhongBank đã chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, chính thức tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 141, đến 31/12/2010 các ngân hàng thương mại phải đảm bảo vốn pháp định 3.000 tỷ đồng. Trong năm 2010, có 23 ngân hàng thuộc diện phải tăng vốn để đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, theo công bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước, hạn đáp ứng mức 3.000 tỷ đồng này được giãn thêm một năm, đến 31/12/2011.