09:22 20/05/2007

Thêm 3 ngân hàng kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép thêm ba ngân hàng thương mại được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Quyết định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ tháng 1/2006 và đến nay đã có 10 ngân hàng được phép kinh doanh vàng theo hình thức này.
Quyết định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ tháng 1/2006 và đến nay đã có 10 ngân hàng được phép kinh doanh vàng theo hình thức này.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép thêm ba ngân hàng thương mại được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.

Các ngân hàng mới được thực hiện hình thức kinh doanh này là Ngân hàng Phát triển nhà Tp.HCM, Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng Sài Gòn.

Một quan chức của Vụ Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết việc cho phép các ngân hàng được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài nhằm tạo công cụ bảo hiểm rủi ro, giảm chi phí giao dịch trong kinh doanh mặt hàng khá nhạy cảm này, đồng thời tạo sự liên thông giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trong quá trình kinh doanh vàng trên tài khoản, các ngân hàng phải đảm bảo số dư vàng trên tài khoản vàng của mình không vượt quá 20% so với vốn tự có (tính theo giá vàng mua vào lúc mở cửa ngân hàng).

Quyết định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ tháng 1/2006 và đến nay đã có 10 ngân hàng được phép kinh doanh vàng theo hình thức này.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh vàng đang được nhiều ngân hàng trong nước quan tâm khai thác để thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh khi các ngân hàng nước ngoài thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Việt Nam.

Tuần đầu tháng này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vàng với Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Một số ngân hàng lớn khác là Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ngân hàng Sài Gòn cũng đã thống nhất hợp tác với SJC mở sàn giao dịch vàng tại Tp.HCM, dự kiến bắt đầu mở cửa vào cuối tháng 5 này.