00:55 29/03/2010

Thêm 3 tháng để đóng tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài

Thùy Duyên

Thời hạn đóng, chấm dứt hoạt động các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài được kéo dài thêm 3 tháng

Ngân hàng Nhà nước nhắc lại: Việc đóng, chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng trong nước dưới mọi hình thức thực hiện đúng vào ngày 30/3/2010.
Ngân hàng Nhà nước nhắc lại: Việc đóng, chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng trong nước dưới mọi hình thức thực hiện đúng vào ngày 30/3/2010.
Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn đóng, chấm dứt hoạt động của các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài thêm 3 tháng kể từ ngày 30/3/2010.

Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 315/VPCP-KTTH về việc đóng cửa sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các ngân hàng thương mại.

Thông báo cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép kéo dài thời hạn đóng, chấm dứt hoạt động của các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài thêm 3 tháng kể từ ngày 30/3/2010.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 26/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư số 10/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 6/1/2010, gia hạn thời gian tất toán, đóng tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài đến trước ngày 30/6/2010.

“Việc gia hạn này tạo điều kiện cho các đơn vị có tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài có thêm thời gian đóng trạng thái và tất toán tài khoản phù hợp với diễn biến của giá vàng thế giới”, Ngân hàng Nhà nước giải thích.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng nhắc lại: Việc đóng, chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng trong nước dưới mọi hình thức thực hiện đúng vào ngày 30/3/2010 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009.