21:02 21/03/2013

Thêm 4 cổ phiếu trên HNX vào diện bị cảnh báo

Hà Anh

VCR, AMV, SSG và PFL bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 22/3 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo là con số âm

Diễn biến giá cổ phiếu VCR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (mã VCR), Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã AMV), Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (mã SSG), Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã PFL) vào diện bị cảnh báo từ ngày 22/3/2013.

Nguyên nhân mà HNX đưa ra là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 của VCR bị âm 40,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính có kiểm toán của AMV bị âm liên tiếp hai năm 2011 và 2012; lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất của SSG năm 2012 âm 1,86 tỷ đồng và còn lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của PFL âm 24,7 tỷ đồng.

Trước đó, HNX đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) vào diện bị kiểm soát từ ngày 21/3 do lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012 (-126,34 tỷ đồng và -27,63 tỷ đồng).

HNX sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.