09:29 03/01/2008

Thêm 5 công ty chứng khoán nộp hồ sơ lên HOSE

H.Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố việc tiếp nhận hồ sơ của 5 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên của HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố việc tiếp nhận hồ sơ của 5 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên của HOSE.

Trong đó, 4 công ty chứng khoán gồm: BETA (có trụ sở tại Tp.HCM với vốn điều lệ 135 tỷ đồng), Gia Phát (GPS) (có trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 135 tỷ đồng), KIM ENG Việt Nam (trụ sở tại Tp.HCM, vốn điều lệ 200 tỷ đồng), Đại Tây Dương (trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 135 tỷ đồng), chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Riêng Công ty Chứng khoán VINCOM (có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng) kinh doanh đầy đủ các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.