09:06 13/06/2008

Thêm ba công ty được niêm yết cổ phiếu bổ sung

Thiên Hà

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho S55, ONE và VC2 được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho S55, ONE, VC2 được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (S55) được niêm yết bổ sung 1.796.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 17,96 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) được chấp thuận niêm yết 2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2) được niêm yết bổ sung 873.965 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2007. Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 8,73 tỷ đồng.

Ngày giao dịch chính thức là 19/06/2008.