22:22 23/07/2013

Thêm chỉ đạo quan trọng về Vinashin

Hoài Ngân

Chính phủ muốn Vinashin tập trung xử lý tài chính, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại các doanh nghiệp trực thuộc

Theo Đề án tái cơ cấu Vinashin, Tập đoàn này sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển.
Theo Đề án tái cơ cấu Vinashin, Tập đoàn này sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Theo văn bản này, Phó thủ tướng yêu cầu Vinashin cần tập trung xử lý tài chính, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại các doanh nghiệp trực thuộc. Đồng thời chú trọng kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dự kiến giữ lại và giải quyết chế độ cho lao động theo quy định.

Phó thủ tướng yêu cầu Vinashin tích cực tìm kiếm thị trường đóng tàu trong nước, đặc biệt là nhu cầu đóng tàu du lịch và tàu biển loại nhỏ của thị trường nước ngoài để ký kết hợp đồng.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế giành thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu cho đội tàu biển Việt Nam, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2108/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinashin.

Theo đề án này, Vinashin sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển.