09:43 05/05/2011

Thêm cổ đông lớn, cổ đông nội bộ lại vi phạm giao dịch trên HOSE

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến EIB, VES, TMS, SBT, C47, SAV, GIL...vi phạm công bố thông tin.

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến EIB, VES, TMS, SBT, C47, SAV, GIL, SJS, VNI...vi phạm công bố thông tin.

* Bà Trần Như Hoa, vợ ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) đã mua 5.000 cổ phiếu EIB từ ngày 25/3/2011 đến ngày 8/4/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Hồ Văn Quang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện MêCa VNECO (mã VES-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 14/12/2010.

* Bà Nguyễn Thị Anh Thư, vợ ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 20/12/2010.

* Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, em bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 29/11/2010.

* Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh  (mã SBT-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 29/11/2010.

* Bà Tạ Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Lương Am - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 47 (mã C47-HOSE) đã mua 7.500 cổ phiếu C47 từ ngày 31/3/2011 đến ngày 1/4/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Trương Thị Phi Phụng, em ông Trương Đình Du – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng 47 (mã C47-HOSE) đã mua 4.000 cổ phiếu C47 từ ngày 8/4/2011 đến 14/4/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Vietnam Property Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 23/12/2011.

* Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu GIL chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 24/11/2010.

* Bà Nguyễn Thị Minh Tiến, vợ ông Lưu Ngọc Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu SJS vào ngày 5/4/2011nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Minh Tiến đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 18/1/2011.

* Bà Lê Thị Hoa, mẹ ông Trần Bình Long - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 20/1/2011.