03:34 10/03/2011

Thêm điều kiện hạn chế xáo trộn lãi suất

Minh Đức

Các ngân hàng thương mại khi mở chi nhánh mới phải có văn bản cam kết không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn

Mỗi lần ngân hàng thương mại chỉ được tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa 2 chi nhánh.
Mỗi lần ngân hàng thương mại chỉ được tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa 2 chi nhánh.
Các ngân hàng thương mại khi mở chi nhánh mới phải có văn bản cam kết việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn.

Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, vừa ký công văn gửi các tổ chức tín dụng liên quan đến những quy định mới về phát triển mạng lưới của các tổ chức tín dụng năm 2011.

Công văn cho biết, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu ban hành thông tư hướng dẫn việc phát triển mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Trong thời gian quy định này chưa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điểm và điều kiện liên quan.

Cụ thể, tạm thời Ngân hàng Nhà nước chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 30 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Các thủ tục, hồ sơ và điều kiện được thực hiện theo quy định hiện hành, nhưng Ngân hàng Nhà nước chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đối với các ngân hàng thương mại đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ (3.000 tỷ đồng) và Nghị định số 10/2011/NĐ-CP.

Đáng chú ý là trong điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, ngoài các quy định hiện hành, công văn trên lưu ý là các ngân hàng thương mại phải có văn bản cam kết việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng mở chi nhánh.

Ngoài ra, mỗi lần ngân hàng thương mại chỉ được tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa 2 chi nhánh (ngoại trừ chi nhánh ở nước ngoài) trong số các chi nhánh đã được chấp thuận và chỉ khai trương sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động.

Trước khi tiến hành thủ tục khai trương chi nhánh tiếp theo, ngân hàng thương mại phải có báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc hoàn tất khai trương chi nhánh trước đó.