15:58 02/01/2012

Thêm doanh nghiệp bị phạt do niêm yết giá bằng USD

Thùy Duyên

Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước vừa xử phạt hành chính Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp không được niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.
Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp không được niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.
Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole.

Theo kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành, Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole (60 Lý Thái Tổ, Hà Nội) đã niêm yết giá trên các menu ăn uống nhà hàng, quán bar và ký hợp đồng cho thuê gian hàng với khách hàng trong nước bằng Đôla Mỹ.

Việc niêm yết nói trên đã vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định xử phạt doanh nghiệp trên với mức phạt là 500 triệu đồng; yêu cầu Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole không được niêm yết giá của các hàng hóa, dịch vụ và ký các hợp đồng cho thuê gian hàng bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

Trước đó, cuối tháng 11/2011, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã có quyết định xử phạt một số trường hợp niêm yết, giao dịch ngoại tệ trái phép.