16:33 08/06/2011

Thêm gần 510 tỷ đồng cho BIDV

Vũ Ca

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ có thêm gần 510 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ

Theo kế hoạch đã duyệt, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 14.599,7 tỷ đồng.
Theo kế hoạch đã duyệt, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 14.599,7 tỷ đồng.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ có thêm gần 510 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ.

Ngày 8/6/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 4430/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của BIDV.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc BIDV thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ mức 14.091,4 tỷ đồng lên mức 14.599,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể nguồn để BIDV tăng vốn.

Cũng theo văn bản trên, BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nói trên.