03:09 25/06/2008

Thêm gần 7 triệu cổ phiếu SSI được đăng ký mua vào

Hoàng Vũ

Ngân hàng ANZ vừa đăng ký mua thêm gần 7 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI, sàn HOSE)

Ngân hàng ANZ vừa đăng ký mua thêm gần 7 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI, sàn HOSE).

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, từ ngày 26/6 này, ANZ bắt đầu thực hiện mua vào cổ phiếu SSI. Tổng số đăng ký mua đợt này là 6.833.400 cổ phiếu, với thời hạn giao dịch là 60 ngày.

ANZ hiện là cổ đông lớn và là đối tác chiến lược, có đại diện trong Hội đồng Quản trị SSI, đang nắm giữ 18.983.500 cổ phiếu, chiếm 13,89% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này.

Nếu khối lượng mua vào nói trên giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ANZ tại SSI sẽ tăng lên 18,89%, tương ứng với 25.816.900 cổ phiếu.

Đáng chú ý là ANZ cũng vừa mua vào 3.416.700 cổ phiếu để có tỷ lệ sở hữu 13,89% như hiện nay. Giao dịch liên quan vừa kết thúc vào đầu tuần này (ngày 23/6).

Qua hai đợt, tổng lượng cổ phiếu mà ANZ đã mua và tiếp tục đăng ký mua lên tới trên 10 triệu đơn vị.

Thông tin giao dịch của ANZ được nối tiếp với kế hoạch mua vào của Daiwa Securities Group Inc, một đối tác chiến lược khác của SSI.

Cụ thể, từ ngày 25/6 – 29/8/2008, Daiwa Securities Group Inc sẽ giao dịch mua vào với tổng lượng đăng ký 11.684.880 cổ phiếu SSI. Giao dịch thành công, đối tác này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại SSI lên 13,17%, tương ứng với 18.000.000 cổ phiếu nắm giữ.