23:51 07/01/2009

Thêm hai công ty chứng khoán đăng ký thành viên trên HASTC

N.Anh

Sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của TSS và ISC

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn (TSS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn có vốn điều lệ 41 tỷ đồng, trụ sở chính tại tầng 4 tòa nhà Nhất Lộc Phát, 168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 2 số 18 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Hiện hai công ty trên đang thực hiện chỉnh sửa một số tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch theo quy định.