17:35 22/07/2008

Thêm hai công ty được niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội

N.Anh

Sàn Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của MMC và TPP

Ngày 22/7/2008, sàn Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC), Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP).

Cụ thể: Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan được chấp thuận niêm yết 1.200.000 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá 12 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú được chấp thuận niêm yết 1.995.600 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 19,956 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/7/2008, sàn Hà Nội đã có quyết định chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Lilama 69-1 được niêm yết 7.015.000 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 70,15 tỷ đồng.