00:10 21/03/2009

Thêm hai công ty tài chính được tăng vốn điều lệ

Thu Thủy

Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định chấp thuận cho hai công ty tài chính được tăng vốn điều lệ

Ngày 19/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định chấp thuận cho Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thủy và Công ty Tài chính Dệt May được tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, theo Quyết định 579/QĐ-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thủy được tăng vốn điều lệ từ 1.023 tỷ đồng lên 1.323 tỷ đồng.

Đồng thời, với việc ban hành Quyết định 580/QĐ-NHNN, Thống đốc đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Dệt May được tăng vốn điều lệ từ 234 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Cũng theo hai quyết định này, Thống đốc đã chuẩn y cho hai công ty tài chính này sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty về mức vốn điều lệ mới.

Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thủy và Công ty Tài chính Dệt May phải đăng ký mức vốn điều lệ mới với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng báo trung ương, báo địa phương theo quy định của pháp luật và gửi Ngân hàng Nhà nước bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về mức vốn điều lệ mới.

Trước đó, ngày 19/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-NHNN về việc cho phép Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.