16:32 11/06/2008

Thêm hai công ty vi phạm quy định giao dịch

Nguyệt Anh

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu SBS và TAC có văn bản giải trình về việc chậm trễ công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu SBS và TAC có văn bản giải trình về việc chậm trễ công bố thông tin.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín từ ngày 20/3/2008 đến ngày 29/4/2008 đã giao dịch bán cổ phiếu DQC của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang làm thay đổi tỷ lệ từ 5,26% xuống 4,68%, nhưng đã chậm trễ báo cáo theo quy định về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Ngày 03/06/2008, Sở đã có công văn số 1160/SGDHCM-GS yêu cầu Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín giải trình đối với vụ việc trên.

Ngày 9/6/2008, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1096 nhắc nhở Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thực hiện yêu cầu công bố thông tin và công văn số 808 yêu cầu Tường An giải trình việc miễn nhiệm Tổng giám đốc; yêu cầu Công ty giải trình và thực hiện công bố thông tin về các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, sự chậm trễ trong việc triển khai dự án Nhà máy Dầu Phú Mỹ; quy trình mua nguyên liệu và lợi ích của cổ đông lớn trong giao dịch mua bán dầu nguyên liệu với Tường An; về kết quả biểu quyết tại Đại hội Cổ đông; về vấn đề sử dụng đất sau khi di dời nhà máy hiện hữu…do cổ đông Tường An gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng đến nay Tường An vẫn chưa thực hiện yêu cầu trên.

Bản giải trình của Tường An phải được gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 12/6/2008.