23:41 06/06/2008

Thêm hai đại diện giao dịch bị phạt

N. Anh

Hai đại diện giao dịch của công ty SSI và ATSC bị phạt do vi phạm hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn về việc xử phạt 2 đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán thành viên.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong thời hạn 3 tháng do đại diện này vi phạm hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ lần thứ hai.

Sở cũng cảnh cáo Công ty Chứng khoán An Thành (ATSC) do vi phạm hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.