22:39 23/06/2008

Thêm hai đại điện giao dịch bị xử phạt

Thiên Hà

Đại diện giao dịch của Agriseco bị cảnh cáo, đại diện VQSC bị đình chỉ 3 tháng do vi phạm về giao dịch chứng khoán

Đại diện giao dịch của Agriseco bị cảnh cáo, đại diện VQSC bị đình chỉ 3 tháng do vi phạm về giao dịch chứng khoán.

Ngày 19/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agriseco) vì do hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Được biết, Sở cũng đã có đã có công văn quyết định đình chỉ một đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) trong thời hạn 3 tháng do vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán.