11:58 08/01/2009

Thêm hai doanh nghiệp dầu khí cổ phần hóa

Từ Nguyên

Phương án cổ phần hóa hai tổng công ty thuộc Petro Vietnam vừa được Chính phủ chấp thuận

 Với quyết định này, Petro Vietnam sẽ có 13 đơn vị thành viên chuyển đổi mô hình hoạt động, sau khi 11 công ty khác thuộc đã được cổ phần hóa.
Với quyết định này, Petro Vietnam sẽ có 13 đơn vị thành viên chuyển đổi mô hình hoạt động, sau khi 11 công ty khác thuộc đã được cổ phần hóa.
Phương án cổ phần hóa hai tổng công ty thuộc Petro Vietnam vừa được Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, Chính phủ đồng ý cổ phần hóa Tổng công ty Khí và Tổng công ty Điện lực Dầu khí, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam).

Chính phủ giao Petro Vietnam có trách nhiệm  báo cáo kế hoạch cụ thể và lựa chọn thời điểm thích hợp để cổ phần hóa hai đơn vị này.

Với quyết định này, Petro Vietnam sẽ có 13 đơn vị thành viên chuyển đổi mô hình hoạt động, sau khi 11 công ty khác thuộc đã được cổ phần hóa.

Tổng công ty Khí (PV Gas) được thành lập vào tháng 9/2007 với vốn điều lệ  4.850 tỉ đồng và là doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ vận chuyển, chế biến, phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi cả nước.

Riêng Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) hiện đang đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng điện của cả nước.