23:00 27/09/2007

Thêm hai ngân hàng ngoại vào Việt Nam

Hoàng Đạt

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Shin Kong mở văn phòng tại Tp.HCM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Shin Kong mở văn phòng tại Tp.HCM.

Theo các quyết định số 22 và 23/GP-NHNN, văn phòng đại diện tại Tp.HCM của Ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) và Ngân hàng Thương mại Shin Kong (Đài Loan) được hoạt động trong thời hạn 5 năm.

Hai văn phòng đại diện này được thực hiện các chức năng của văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Shin Kong Đài Loan tại Việt Nam; thúc đẩy và theo dõi thực hiện các hợp đồng, thoả thuận đã ký với các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án đã tài trợ.

Hai văn phòng này không được kinh doanh, thực hiện các dịch vụ sinh lời tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.