11:08 24/02/2011

Thêm hàng loạt cổ đông nội bộ bán “chui”, báo cáo muộn

Hà Anh

Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông có liên quan đến DHC, AAM, VOS, SZL, DRC, VRC, DIG, GIL... vi phạm công bố thông tin

Thêm một loạt đăng ký mua bán của cổ đông không báo cáo
Thêm một loạt đăng ký mua bán của cổ đông không báo cáo
Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông có liên quan đến DHC, AAM, VOS, SZL, DRC, VRC, DIG, GIL... vi phạm công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) đã mua 24.500 cổ phiếu DHC vào ngày 16/2/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Bà Lê Yến Oanh, em bà Lê Yến Nhi - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu AAM chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 28/10/2010.

* Bà Châu Mỹ Linh, con ông Châu Quang Khải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE) đã mua 2.000 cổ phiếu VOS và bán 2.000 cổ phiếu VOS từ ngày 15/12/2010 đến ngày 11/01/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Khương Văn Quá – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 21/10/2010.

* Bà Lê Thị Hồng Hạnh là vợ Ông Đinh Ngọc Đạm - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã bán 2.490 cổ phiếu DRC vào ngày 28/01/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, vợ ông Lưu Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) đã mua 10.750 cổ phiếu VRC từ ngày 18/01/2011 đến ngày 20/01/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DIG chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 13/10/2010.

* Ông Lê Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đã bán 90.000 cổ phiếu GIL vào ngày 28/09/2010, trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin đăng ký giao dịch.