15:08 03/08/2012

Thêm loạt cá nhân và tổ chức bị xử phạt

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về chế độ báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu DHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu DHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 1/8/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân do có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 5/3 đến ngày 26/3, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre đã thực hiện giao dịch mua 348.030 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC), dẫn đến tỷ lệ sở hữu thay đổi từ 22,58% tăng lên 24,9% nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo quy định.

Từ ngày 13/1 đến ngày 12/3, ông Phan Sơn, em bà Phamova Hoàng Anh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM) đã đăng ký giao dịch bán 100.000 cổ phiếu DZM (khớp lệnh bán 30.000 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 22/3/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phan Sơn.

Từ ngày 12/3 đến ngày 30/3, ông Nguyễn Đình Sơn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC), đã đăng ký giao dịch bán 50.000 cổ phiếu CTC (khớp lệnh bán 14.000 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 28/3/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Đình Sơn.

Ngày 21/2/2012, Intereffekt Investment Fund N.V đã mua vào 105.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA), chiếm 5,04% tổng số cổ phiếu AAA đang lưu hành, nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã xử phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre là 40 triệu đồng; phạt 40 triệu đồng đối với ông Phan Sơn; 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đình Sơn và phạt 60 triệu đồng đối với Intereffekt Investment Fund N.V.