17:40 22/07/2008

Thêm một công ty bị phạt do chào bán cổ phiếu sai luật

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang bị phạt 30 triệu đồng do chào bán cổ phiếu sai luật

Ngày 22/07/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định số 69/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.

Trong tháng 4/2007, Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 48,2 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng theo quy định Điều 21 của Luật Chứng khoán.