09:47 23/06/2008

Thêm một công ty chứng khoán bán cổ phần cho nước ngoài

H.Xuân

TVSI chào bán 3.840.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ cho Công ty VietBridge được thành lập tại British Virgin Island

Ngày 20/6/2008, Ủy ban Chứng khoán cho biết đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) chào bán 3.840.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ, trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 128 tỷ đồng cho Công ty VietBridge được thành lập tại British Virgin Island.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt có vốn điều lệ 55 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Hiện TVSI đang cung cấp các dịch vụ về chứng khoán cho nhà đầu tư như: môi giới chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Trước đó, trong tháng 2/2008, một công ty chứng khoán khác là Công ty chứng khoán Hướng Việt (GSI) cũng đã có chuyển nhượng cổ phần cho một đối tác nước ngoài là Morgan Stanley với tỷ lệ sở hữu 14.500.000 cổ phần, tương đương 48.33% vốn điều lệ của Hướng Việt. Với sự đầu tư của Morgan Stanley, GSI sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt với trụ sở chính tại Hà Nội.

Cùng đó, GSI cũng công bố mức vốn điều lệ mới là 300 tỷ đồng thay vì mức 20 tỷ đồng như cũ và được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.