08:45 03/06/2008

Thêm một công ty chứng khoán bị phạt

H.Vũ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn bị phạt 20 triệu đồng do đã chèn lệnh của khách hàng

Ngày 2/6/2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 384/QĐ-UBCK về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Căn cứ theo biên bản kiểm tra việc thực hiện quy trình giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn lập ngày 21/3/2008, công ty này đã không tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật, để cho một số nhân viên của công ty gồm Bùi Thị Châu, Hoàng Thị Xuân, Trịnh Hoàng Hồng Hà thực hiện hành vi chèn lệnh của khách hàng.

Mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn là 20 triệu đồng.