07:40 04/10/2008

Thêm một công ty chứng khoán đăng ký niêm yết trên HASTC

N.Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương vừa đăng ký niêm yết 26 triệu cổ phiếu trên HASTC

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương có vốn điều lệ 260 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 26 triệu cổ phiếu, cơ cấu sở hữu gồm: Nhà nước nắm giữ 0%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 100%.

Công ty có trụ sở chính đặt tại: tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán.