09:59 16/01/2008

Thêm một công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động

H.Vũ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa được cấp phép thành lập và hoạt động

Ngày 14/1/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) có trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Công ty cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Chứng khoán JSC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Hai công ty này được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.