09:14 24/01/2008

Thêm một công ty chứng khoán khai trương hoạt động

H.Xuân

Ngày 24/1/2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) chính thức ra mắt

Ngày 24/1/2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) chính thức ra mắt và khai trương trụ sở, sàn giao dịch tại tầng 3, toà nhà 19 Láng Hạ, Hà Nội.

VICS được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/1/2008.

Với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng, VICS được phép thực hiện các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, đầu tư và lưu ký chứng khoán. VICS có thế mạnh là có sự hỗ trợ và hợp tác của đội ngũ cổ đông sáng lập hùng hậu gồm các pháp nhân:

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (VINAFOOD1), Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (CIENCO4), Công ty Đầu tư và Thương mại Quốc tế - Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long (ThangLong Group), Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính FINDEX, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn gia tăng giá trị Việt Nam (X.Value), Công ty Tài chính dầu khí (PVFC).

Dự kiến, trong tháng 2/2008, VICS sẽ là thành viên của HOSE và HASTC.

Sau khi chính thức giao dịch, trong quý 1/2008, VICS sẽ triển khai ngay việc thành lập chi nhánh Tp.HCM, mở rộng hệ thống phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với 5 tổng công ty lớn là VINAFOOD 1, VINAPACO, LILAMA, VINACHEM, CIENCO 4 và các cổ đông sáng lập khác để triển khai thực hiện các dịch vụ tư vấn và đầu tư.

Dự kiến quý 2/2008, VICS sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 300 tỷ đồng để đảm bảo công tác nghiệp vụ và đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính vào các dự án bất động sản, các dự án lớn hợp tác với các cổ đông sáng lập.