17:41 13/07/2009

Thêm một công ty đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Ngày 13/7, sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông

Ngày 13/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông.

Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 150 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 2 Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cơ cấu sở hữu nắm giữ gồm: cổ đông nhà nước nắm giữ 60,4%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 39,6%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ vui chơi giải trí...