10:20 24/06/2008

Thêm một công ty đăng ký niêm yết tại sàn Hà Nội

N.Anh

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam đăng ký niêm yết 1,2 triệu cổ phiếu tại sàn Hà Nội

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Công ty sẽ niêm yết 1,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết 12 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu là Nhà nước chiếm 53,8 %, cổ đông trong và ngoài công ty chiếm 46,2%.

Công ty có sở chính tại số 10 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam, ngành nghề kinh doanh gồm quản lý, khai thác và duy tu các công trình giao thông đường bộ; xây dựng các công trình giao thông đường bộ, công trình dân dụng...