14:18 23/04/2008

Thêm một công ty được niêm yết cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sẽ niêm yết 2.210.880 cổ phiếu tại sàn Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được niêm yết 2.210.880 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (mã: YBC) có vốn điều lệ hơn 22,1 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 58,13 %, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 41,87%. Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng, khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản.

Trước đó HASTC cũng vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã: CSG) được niêm yết 29.742.020 cổ phiếu.