10:49 08/05/2008

Thêm một công ty tài chính nước ngoài được cấp phép

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Tài chính PPF Việt Nam

Công ty Tài chính PPF Việt Nam, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

PPF Việt Nam là công ty TNHH một thành viên tài chính, 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn PPF Group N.V của Cộng hòa Séc.

Công ty được thực hiện huy động vốn của tổ chức, cá nhân dưới hình thức vay vốn, phát hành giấy tờ có giá của tổ chức, cá nhân; thực hiện cấp tín dụng tiêu dùng dưới các hình thức như cho vay mua trả góp, phát hành thẻ tín dụng và cho vay bằng tiền; cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư về tiêu dùng; thực hiện bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

Tính đến nay,  đã có 10 công ty tài chính nước ngoài đang hoạt động, 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 2 tổ chức tín dụng nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 13 công ty cho thuê tài chính, 54 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài và gần 1.000 quỹ tín dụng nhân dân.