09:02 04/06/2008

Thêm một doanh nghiệp bị phạt do phát hành sai

M.Kiều

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên - Huế bị phạt 10 triệu đồng do chào bán chứng khoán sai quy định

Ngày 2/6, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên - Huế do đã chào bán chứng khoán sai quy định, phát hành chứng khoán không báo cáo.

Theo quyết định xử phạt, trong năm 2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên - Huế đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty này còn thực hiện phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.