09:35 26/06/2008

Thêm một doanh nghiệp bị xử phạt do phát hành sai

M.Kiều

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 bị phạt 20 triệu đồng do đã phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 23/6/2008, Chánh thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 56/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 do đã phát hành chứng khoán sai quy đinh, mức phạt là 20 triệu đồng.

Cụ thể, trong tháng 7/2007, Công ty may Sài Gòn 3 đã thực hiện chào đợt bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ lên 30 tỷ đồng và phân phối không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.