12:04 27/01/2008

Thêm một doanh nghiệp bị xử phạt

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần MT Gas, do đã phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 24/1/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần MT Gas, do đã phát hành chứng khoán sai quy định.

Cụ thể, căn cứ kết quả theo dõi, giám sát hoạt động của các công ty đại chúng và hồ sơ phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần MT Gas cho thấy: trong 6 tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần MT Gas đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.