09:21 04/03/2008

Thêm một doanh nghiệp đăng ký mua lại cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 công bố việc mua lại 350.000 cổ phiếu SJ1 làm cổ phiếu quỹ

Ngày 3/3/2008, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) vừa công bố việc mua lại cổ phiếu SJ1 làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Công ty cổ phần thuỷ sản số 1 sẽ mua lại 350.000 cổ phiếu SJ1 lấy từ nguồn thặng dư vốn tính đến thời điểm 31/1/2007 với mục đích góp phần bình ổn giá thị trường theo phương thức khớp lệnh.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2008 – 13/6/2008.

Được biết, ngày 27/2/2008 vừa qua, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn cũng đã công bố việc mua lại 500.000 cổ phiếu LSS theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2008 – 5/6/2008.