08:33 24/06/2011

Thêm một loạt vi phạm giao dịch trên HOSE

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến FDG, BHS, VIP, SBT, NNC và HVX...vi phạm công bố thông tin.

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến FDG, BHS, VIP, SBT, NNC và HVX...vi phạm công bố thông tin.

* Bà Nguyễn Thanh Thảo, vợ ông Anthony Nguyễn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Docimexco (mã FDG-HSX) đã mua 31.940 cổ phiếu FDG và bán 2.730 cổ phiếu FDG từ ngày 25/5/2011 đến ngày 20/6/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đã mua 10.000 cổ phiếu BHS vào ngày 21/06/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Bùi Viết Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hải Vân (mãHVX-HSX) đã mua 590 cổ phiếu HVX từ ngày 31/5/2011 đến ngày 1/6/2011nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HSX) đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 26/05/2011 đến ngày 14/06/2011 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 27/05/2011 đến ngày 15/06/2011 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX) đã mua cổ phiếu quỹ với khối lượng và mức giá đặt mua tại các ngày 7, 8/6/2011 không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.