09:27 03/12/2008

Thêm một năm cổ phần hóa hụt hơi

Minh Đức

Lại thêm một năm hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không đạt kế hoạch, tỷ lệ thực hiện được quá thấp

11 tháng đầu năm 2008 chỉ cổ phần hóa được 73/262 doanh nghiệp, chỉ đạt 28% kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt trước đó.
11 tháng đầu năm 2008 chỉ cổ phần hóa được 73/262 doanh nghiệp, chỉ đạt 28% kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt trước đó.
Lại thêm một năm hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không đạt kế hoạch, tỷ lệ thực hiện được quá thấp.

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố tại hội nghị ngành ngày 3/12, trong 11 tháng đầu năm 2008, cả nước đã sắp xếp được 121 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 73 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; các hình thức khác (giao, bán, giải thể, phá sản, chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn) 45 doanh nghiệp (chiếm 40%).

Bộ này cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cổ phần hóa năm 2008, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, hỗ trợ giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư, xử lý khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp… nhưng vẫn không thể đẩy nhanh được tiến độ chung.

Nguyên do được giải thích chung là: trong bối cảnh tình hình nền kinh tế có nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán có nhiều biến động nên hoạt động sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua còn chậm.

Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2008 chỉ cổ phần hóa được 73/262 doanh nghiệp, chỉ đạt 28% kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt trước đó.

Theo báo cáo mới đây của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong giai đoạn 2008 - 2010, Chính phủ sẽ tiếp tục phải sắp xếp 1.535 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 948 doanh nghiệp. Và với kết quả của năm 2008, trong hai năm 2009 và 2010 sẽ phải gánh vác trên 800 trường hợp nếu muốn hoàn thành kế hoạch, một con số quá sức nếu tốc độ hiện nay không được cải thiện.

Không chỉ trong năm 2008, trong cả năm 2007 cũng chỉ sắp xếp, cổ phần hóa được 116 doanh nghiệp nhà nước, chỉ đạt 21% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (khoảng 600 doanh nghiệp).