00:39 03/03/2010

Thêm một nhà cung cấp chứng thực chữ ký số được cấp phép

M.Chung

Nacencomm trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thứ hai tại Việt Nam, sau VNPT

Lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho NacencommSCT.
Lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho NacencommSCT.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (NacencommSCT) - công ty thành viên của Công ty Điện tử Hà Nội (Hanel).

Như vậy, NacencommSCT trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thứ hai tại Việt Nam, sau VNPT.

Với giấy phép nói trên, NacencommSCT sẽ có chức năng tổ chức cung cấp các dịch vụ xác thực chữ ký số trong các giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Trong đó, công ty này sẽ cung cấp ba loại chứng thư số gồm: Vid Sign (cho cá nhân), Vid Stamp (cho các tổ chức, doanh nghiệp), Vid Web (cho các website).

Ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc NacencommSCT cho biết, dịch vụ chứng thực chữ kỹ số công cộng của NacencommSCT sẽ được liên kết tích hợp với nhiều các ứng dụng của các cơ quan, ngành liên quan, xây dựng lên một hệ thống giao dịch xác thực và bảo mật đối với các giao dịch của doanh nghiệp trong nước, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh trực tuyến với cả các doanh nghiệp trên thế giới.