13:13 07/09/2007

Thêm một thị trường xuất khẩu lao động

Quỳnh Lam

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa chính thức cho phép doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang thị trường Séc

Séc được đánh giá là một trong những thị trường có thu nhập cao
Séc được đánh giá là một trong những thị trường có thu nhập cao
Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa chính thức cho phép doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang thị trường Séc.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục quản lý Lao động ngoài nước, Séc là thị trường có nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Mỗi năm Việt Nam có thể đưa hàng nghìn người sang làm việc tại thị trường này.

Séc được đánh giá là một trong những thị trường có thu nhập cao. Với lao động có tay nghề, thu nhập đạt 700 USD/tháng, lao động phổ thông đạt 550 USD/tháng.Toàn bộ chi phí đi khoảng 5.500 đến 6.000 USD/người.

Ngoài ra, chính sách nhập khẩu lao động của nước này khá thông thoáng, tiêu chuẩn tuyển lao động dễ dàng, cả nam lẫn nữ, độ tuổi từ 18 đến 45, lao động có tay nghề và lao động phổ thông.

Những doanh nghiệp được phép khai thác thị trường Séc cũng tỏ ra rất hào hứng vì đây là thị trường có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, để sớm ổn đnh và phát triển thị trường, ngay từ những bước đi đầu tiên doanh nghiệp phải chú trọng chất lượng lao động, đảm bảo uy tín.