09:12 04/01/2008

Thêm một trường hợp bị xử phạt

H.Vũ

Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá đã bị phạt 20 triệu đồng do đã chào bán chứng khoán sai quy định

Ngày 3/01/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định số 01/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá với mức phạt 20 triệu đồng do đã chào bán chứng khoán sai quy định.

Cụ thể: Căn cứ kết quả giám sát các công ty đại chúng, qua xem xét hồ sơ chào bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá trong tháng 4/2007, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 63,125 tỷ đồng lên 114,245 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.